Wigilia Ostrowskiej Grupy PaT i powstanie PaTportów - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wigilia Ostrowskiej Grupy PaT i powstanie PaTportów

Dziś w ZS nr 1 im. rtm. W. Pileckiego odbyła się uroczysta Wigilia Ostrowskiej Grupy Pat w której uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosław Olszewski.

Wigilia rozpoczęła się od Etiudy przygotowanej przez Ostrowską Grupę PaT po której głos zabrał Pan Grzegorz Jach twórca i wieloletni koordynator programu profilaktycznego w Komendzie Głównej Policji. PaT jest programem profilaktycznym współtworzonym dla młodzieży przez młodych ludzi który pokazuje, że można się dobrze bawić bez narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Pan Grzegorz Jach korzystając z okazji przypomniał o trwającej od 25 listopada do 10 grudnia kampanii "Biała Wstążka" przeciwko przemocy wobec kobiet. Symbolem sprzeciwu jest biała wstążka noszona przez mężczyzn.

Na Wigilii Grupy PaT nie mogło zabraknąć przedstawicieli ostrowskiej Policji w osobie Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Olszewskiego także ks. Tomasza Trzaski, dyrekcji szkół, pedagogów oraz uczniów.  Spotkanie wigilijne było również okazją do podpisania uchwały na mocy której powstały w powiecie ostrowskim dwa PaTporty w ZS nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz w LO im. M. Kopernika. PaTporty tworzą uczniowie tych szkół, ich opiekunami są pedagodzy, jest również wybierany Kapitan spośród członków PaTportu. Uroczystego podpisania uchwały dokonał Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Olszewski, Dyrektorzy ZS nr 1 im. rtm. W. Pileckiego oraz LOM im. M. Kopernika, opiekunowie nowoopowstałych PaTportów oraz ich Kapitanowie.

Na zakończenie spotkania ks. Tomasz Trzaska poświęcił opłatek którym podzielili się zaproszeni goście składając sobie życzenia świąteczne.

Powrót na górę strony