Działania "Bezpieczne przejście dla pieszych" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Działania "Bezpieczne przejście dla pieszych"

8 grudnia 2016r. na terenie działania KPP w Ostrowi Maz. będą prowadzone działania pn. "Bezpieczne Przejście dla Pieszych"

Jednym z priorytetowych działań mazowieckiej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych,ale również godzących w ich bezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak  "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.
Należy pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych!

Powrót na górę strony