"STOP POŻAROM TRAW" w powiecie ostrowskim - inauguracja akcji - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"STOP POŻAROM TRAW" w powiecie ostrowskim - inauguracja akcji

Data publikacji 19.04.2018

Dziś w OSP w Prostyni odbyła się inauguracja akcji profilaktycznej "STOP POŻAROM TRAW" mająca na celu uświadomienie jakie zagrożenie dla środowiska, ludzi oraz ich mienia stanowi wiosenne wypalanie traw.

Okres wiosenny to czas kiedy wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Główną przyczyną powstawania tych pożarów jest wypalanie traw i nieużytków.  Podpalanie pozostałości roslinnych lub wypalanie traw jest nie tylko karalne ale przede wszystkim może doprowadzić do pożarów lasów, zabudowań oraz stowrzyć zagrożenie w ruchu drogowym.

W celu przeciwdziałania temu niebezpiecznemu zjawisku dziś  w OSP w Prostyni odbyła się inauguracja akcji "STOP POŻAROM TRAW" z udziałem Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego, Wójta Gminy Małkinia Górna Pani Bożeny Kordek, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Pana bryg. Janusza Iwanowskiego oraz Z-cy mł. bryg. Pana Leszka Falbowskiego. W spotkaniu rozpoczynającym kampanię udział wzięli również ostrowscy i małkińscy policjanci.  Kpt. Rafał Kamiński omówił dane statystyczne dot. liczby pożarów spowodowanych wypalaniem traw, koszty akcji gaśniczych oraz wysokość poniesionych strat w wyniku pożaru.

Przedstawiciel ostrowskiej komendy st.sierż. Łukasz Kuliś omówił konsekwencje prawne dla sprawców podpaleń. Ponadto przypomniał, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można również zgłosić wypalanie traw.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody art 124 Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużyktów, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art 131 pkt 12 tej samej ustawy stanowi Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Kolejny zapis dot. zakazu wypalania określa Ustaw z dn. 28 września 1991r. o lasach tj. asrt 30 ust.3 pkt 3 w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,  a w szczególności wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Pamiętajmy, że jeżeli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jak przestępstwo. Za przestępstwo z art. 163§1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Art 164§1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163§1 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Art. 181§1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Natomiast art 82§1 Kodeksu Wykroczeń stanowi Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art 82§3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony