Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Data publikacji 02.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

poszukuje pracownika na stanowisko - pracownik obsługi gospodarczej

 

Pracownik obsługi gospodarczej – 1 stanowisko w wymiarze 0,5 czasu pracy

w ramach umowy o pracę w Zespole Wspomagającym

 

Miejsce pracy: Komisariat Policji w Małkini Górnej, ul. Nurska 39

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • codzienne zamiatanie, zmywanie i odkurzanie pomieszczeń w budynku KP

 • codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do wyznaczonych miejsc

 • codzienne mycie urządzeń sanitarnych oraz podłogi i ścian wykładanych glazurą w pomieszczeniu łazienki

 • codzienne wycieranie kurzu z urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach

 • mycie i pastowanie podług przynajmniej raz w miesiącu

 • mycie okien i drzwi nie mniej niż dwa razy w roku

 • czyszczenie wykładzin i chodników

 • mycie powierzchni biurek, stołów i szaf

 • podlewanie roślin znajdujących się w pomieszczeniach

 • koszenie trawy na posesji komisariatu

 • zamiatanie powierzchni przed budynkiem wyłożonej kostką brukową

 • grabienie liści i utrzymanie w należytym stanie trawników i rabat kwiatowych

 • w okresie zimy: usuwanie śniegu z chodników, schodów, podjazdów do garaży oraz posypywanie piaskiem oblodzonych powierzchni

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych.

 

Warunki Pracy:

 

 • praca fizyczna,

 • praca zarówno w pomieszczeniach budynku, jak również poza budynkiem

 

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

 

  • wykształcenie zawodowe,

  • dobra organizacja pracy,

  • dokładność, rzetelność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

 

 

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 • Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku 1.050, - złotych (w przeliczeniu na pełny etat 2.100,- brutto)

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. K. Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: (29) 7469223, (29) 7469253.

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji

     w Ostrowi Mazowieckiej

 

                              podinsp. Mirosław Olszewski

 

Powrót na górę strony