Wprowadzenie I Z-cy KPP w Ostrowi Mazowieckiej - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie I Z-cy KPP w Ostrowi Mazowieckiej

W piątek w LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Rozkaz wręczył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka, w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosława Olszewskiego wręczył podinsp. Mariuszowi Okulusowi rozkaz o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej, od 18 listopada oficjalnie nadzoruje pion kryminalny.

W uroczystości udział wzięli Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński wraz z W-ce Starostą Panią Urszulą Wołosiewicz, I Z-ca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Zbigniew Chrupek, Prokurator Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Pan Andrzej Krystosiak, Prezes Sądu Rejonowego Pani Danuta Kwiatkowska, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele administracji publicznej i samorządu terytorialnego. 

W drugiej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka w towarzystwie Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosława Olszewskiego wręczył odznaczenia i medale nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymali:

 

1. podkom. Adam Bujalski – z KPP w Sokołowie Podlaskim

 

2. podinsp. Ewa Dmochowska – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowi Mazowieckiej,

 

3. asp.szt. Krzysztof Kapusta – Z- ca Dyżurnego w Zespole Dyżurnych WP KPP w Sokołowie Podlaskim,

 

4. asp.szt. Krzysztof Komosa -Z-ca Dyżurnego w Zespole Dyżurnych WP KPP w Węgrowie,

 

5. sierż. szt. Dariusz Praski – Z-ca Dyżurnego w Zespole Dyżurnych WP KPP w Sokołowie Podlaskim,

 

6. asp. szt. Piotr Próchnicki – Kierownik Referatu Kryminalnego KP w Łochowie,

 

7. st.asp. Sławomir Solka – Specjalista Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją WK KPP w Węgrowie,

 

8. asp.szt Mariusz Ufnal – Kierownik PP w Korytnicy,

 

9. asp. Szt. Sylwester Wyczółkowski – Dzielnicowy w Rewirze Dzielnicowych KPP w Łosiacach,

 

10. st.asp. Adam Zyśk – z KP w Małkini Górnej,

 

Brązowe Medale Za zasługi dla Policji otrzymali:

 

Pan Ireneusz Gumkowski Wójt w Gminie Stary Lubotyń.

 

Pan Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski

 

Pan Andrzej Krystosiak Prokurator Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

 

Pani Danuta Kwiatkowska Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

 

Pan Bogusław Piątek Nadleśniczy w Nadleśnictwie w Łochowie

 

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

 

Pan Leszek Soczewka Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

 

Pan Andrzej Suchenek Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

 

Pan Maciej Tomaszewski Inspektor ds. Obsługi Informacji w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim

 

Pan Zbigniew Woźniak Wójt Gminy Bielany

 

Pan Krzysztof Wyszogrodzki Burmistrz Węgrowa

 

Uroczystość zakończyła się gratulacjami dla I Z-cy KPP w Ostrowi Mazowieckiej podins. Mariusza Okulusa i odznaczonych oraz pamiątkowym zdjęciem.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony