Debata ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa w powiecie ostrowskim

23 listopada w sali LO im. M.Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się debata społeczna dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowskiego. Podczas spotkania omówiono m. in. stan realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej debacie oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”. Wręczono listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z podziękowanie za udział policjantów w zabezpieczeniu Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Debata była również okazją do przekazania radiowozów zakupionych dzięki wsparciu lokalnych samorządów.

Poprzednia debata dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowskiego odbyła się w lutym tego roku. Osoby w niej uczestniczące w trakcie dyskusji zgłosiły wnioski dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa do realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Były to:

  1. Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym – kolizji drogowych w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa i ul. Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej poprzez skierowanie wystąpienia do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej o wybudowanie na ul. Sielskiej progów spowalniających ruch.

  2. Kierowanie patroli Policji w rejon sklepu Stokrotka przy ul. Kościuszki i w rejon bursy szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15 w celu zapobiegania wykroczeniom uciążliwym społecznie popełnianym przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych w godzinach 08:00-16:00

  3. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych w okolicach szkół ponadgimnazjalnych w rejonie skrzyżowania ul. Duboisa i ul. Rubinkowskiego

  4. Kierowanie patroli Policji w rejon osiedla Kościuszki-Widnichowska-Szkolna oraz osiedla ul. 11 Listopada – 3 Maja w celu zapobiegania wykroczeniom uciążliwym społecznie popełnianym w godz. wieczorowo-nocnych we wszystkie dni tygodnia.

  5. Usprawnienie funkcjonowania monitoringu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej poprzez szybką reakcję Policji na stwierdzone zakłócenia porządku publicznego.

Sposób realizacji powyższych zagadnień omówił Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosław Olszewski. Natomiast aplikacje Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moją Komendę przedstawił Naczelni Wydziału Prewencji podkom. Piotr Góralczyk. W dalszej części debaty trwała dyskusja uczestników z przedstawicielami ostrowskiej Komendy.

Debata była również okazją do oficjalnego powitania w gronie oficerów podkom. Justyny Biedrzyckiej który po zdanym egzaminie awansowała na I stopień oficerski. Ponadto odczytano list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka z podziękowaniem dla ostrowskich policjantów biorących udział w zabezpieczeniu Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Debatę zakończyło wręczenie podziękowań przedstawicielom lokalnych samorządów w osobach wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin oraz powiatowej komisji bezpieczeństwa za przekazanie środków finansowych na zakup radiowozów. Środki na zakup radiowozów przekazały Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina: Ostrów Mazowiecka, Brok, Wąsewo, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne, Boguty Pianki, Szulborze Wielkie, Nur, Andrzejewo. KPP w Ostrowi Mazowieckiej wzbogaciła się w sumie o 6 nowych radiowozów w tym 3 oznakowane Skody Yeti, 2 nieoznakowane Skody Yeti i 1 Kia Ceed. Po poświęceniu aut przez ks. kapelana Marka Grudę aby bezpiecznie służyły policjantom, był czas na pamiątkowe zdjęcie.


st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony