Konkurs "Stok nie dla bałwanów". - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Stok nie dla bałwanów".

Komenda Główna Policji i Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN ogłosiły konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "STOK NIE DLA BAŁWANÓW". Konkurs odbywa się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa o nazwie "Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku".

Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

W ramach konkursu należy zilustrować wspomniany Dekalog Reguł FIS pt. "STOK NIE DLA BAŁWANÓW". Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży urodzonej w 2001 roku lub później.

Warunkiem jest przesłanie do 20 lutego 2017r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3 wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub za pomocą programu komputerowego oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI - BIURO PREWENCJI,

UL. PUŁAWSKA 148/150

02-514 WARSZAWA.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017r.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Zapraszamy do udziału w konkursie.


Karta zgłoszenia, regulamin  dostępnie są na stronie

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136517,Rusza-konkurs-plastyczny-w-ramach-kampanii-pn-WSPOLNIE-DLA-BEZPIECZENSTWA-NA-STO.html


st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony