Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Starym Lubiejewie pt. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii"

W środę w ZS CKR w Starym Lubiejewie odbyła się debata pt. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii" dot. handlu ludźmi która była elementem projektu Biura Prewencji KGP i Policji holenderskiej.Debata odbyła się w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" pod patronatem MSWiA.

7 listopada ZS CKR w Starym Lubiejewie gościł przedstawicieli KGP i Policji holenderskiej. Wizyta związana była z realizacją projektu Biura Prewencji KGP i Policji holenderskiej w latach 2014-2018 dot. handlu ludźmi pt. "Twoja bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii". Celem projektu jest podniesienie świadomości wśród osób planujących wyjazd do pracy za granicę na temat zagrożeń z tym związanych np.w postaci handlu ludźmi. Komendę Główną Policji reprezentował mł.asp.Szymon Kapusta, ostrowską Komendę sierż.szt. Łukasz Kuliś natomiast Policję holenderską Panie Irena de Ruig specjalista ds. migracji zarobkowej oraz Pani Sietska Johannes specjalistka z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi.

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono prawo pracy na holenderskim rynku dot. obcokrajowców oraz zagrożenia i przepisy prawne związane z przestępstwem handlu ludźmi w Holandii. Przedstawiciele służb mundurowych omówili zakres współpracy międzynarodowej w walce z tym przestępstwem oraz procedury prawne stosowane w sytuacji podejrzenia handlu ludźmi. Dodatkowo wskazano organizacje które zajmują się pomocą ofiarom handlu ludźmi.

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony