Szkolenie na temat "Przemocy w rodzinie" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie na temat "Przemocy w rodzinie"

Wczoraj w ostrowskiej komendzie dzielnicowi i policjanci z patrolu uczestniczyli w szkoleniu na temat procedury Niebieskiej Karty które zostało zorganizowane przez WP KWP zs. w Radomiu. Szkolenie dotyczyło również niwelowania stresu osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie oraz przełamywaniu barier i poszerzenia chęci mówienia o tym zjawisku.

Wczoraj w świetlicy KPP w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie na temat procedury Niebieskiej Karty oraz niwelowania stresu osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie oraz przełamywaniu barier i poszerzania chęci mówienia o tym zjawisku. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona jest w rodzinie gdzie jest uzasadnione podejrzenie występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

W drugiej części szkolenia policjantom przedstawiono "Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy” który jest efektem Porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2015 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprawa bezpieczeństwa osób małoletnich doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie. Narzędziem tego projektu jest maskotka z numerem 116 111 który jest bezpłatnym Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz adresem strony internetowej www.116111.pl. "Pluszowego misia" ostrowscy dzielnicowi wręczą dzieciom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.

Podczas szkolenia policjanci poznali założenia programu oraz zasady funkcjonowania telefonu zaufania i strony internetowej.

 

sierż. szt. Marzena Laczkowska

 

 

Powrót na górę strony