Dla jeszcze lepszej współpracy - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dla jeszcze lepszej współpracy

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosław Olszewski oraz Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Policji Pani Bożena Michalik podpisali porozumienie o współpracy.

Współpraca pomiędzy kierownictwem KPP w Ostrowi Mazowieckiej a związkami zawodowymi układa się bez problemów, teraz postanowiono nadać współpracy ramy prawne.
Współpraca dotyczy przede wszystkim obrony prawa, godności, interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników ostrowskiej Komendy. W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Mariusz Okulus oraz Kierownik Referatu Ogólnego Monika Jastrzębska.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony