Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 25.02.2019

Fundacja Compassio wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zawarła umowę dot. prowadzenia Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 56A w czwartki w godz. 13:00-17:00. W ramach prowadzonego Punktu osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą otrzymać m.in specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną i materialną. Pomoc dostosowana jest do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem a jej celem jest minimalizowanie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą m.in skorzystać z pomocy psychologicznej , pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z osobą pierwszego kontaktu, dyżurującą w Ośrodku w Ostrowi Mazowieckiej  pod nr tel. 607 722 038. Następnie zostanie ustalony m.in zakres potrzeb pokrzywdzonego wynikający z przestępstwa oraz zostanie dopasowany rodzaj świadczeń mających złagodzenie skutków przestępstwa.

 

sierż. szt. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony