Nabór do służby w Policji - spotkania z maturzystami - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór do służby w Policji - spotkania z maturzystami

Przedstawicielki Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Ostrowi Mazowieckiej prowadziły spotkania z maturzystami na temat możliwości podjęcia służby w Policji. Dziś odbyła się ostatnia z tego typu wizyt w ZS CKR w Starym Lubiejewie.

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje różnego rodzaju akcje mające na celu przedstawienie potencjalnym kandydatom do służby w Policji kryteriów naboru. Latem osoby zainteresowane służbą w Policji mogą uzyskać informacje na różnego rodzaju festynach w których uczestniczą Policjanci natomiast na początku roku organizowane są spotkania w szkołach średnich z maturzystami. ZS CKR w Starym Lubiejewie był piątą i ostatnią szkołą średnią w naszym powiecie którą odwiedziła przedstawicielka Zespołu Kadr i Szkolenia ostrowskiej komendy. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się jakie kryteria należy spełnić aby "wstąpić w szeregi Policji". Podczas wizyty omówiono procedury naboru od momentu złożenia dokumentów po testy wiedzy, testy sprawnościowe, komisje lekarskie, testy psychologiczne, kurs podstawowy w jednej z policyjnych szkół aż po złożenie roty ślubowania " "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.  Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,  przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.  Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Następnie maturzyści dowiedzieli się jaki zadania wykonują policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego.

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęcie służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Ostrowi Mazowieckiej pok. nr 11 nr tel. 29 746 92 23.

 

sierż. szt. Marzena Laczkowska

  • Spotkanie z maturzystami nt naboru do służby w Policji
  • Spotkanie z maturzystami nt naboru do służby w Policji
Powrót na górę strony