Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez;

Infolinię 800-120-002 czynną całą dobę w tym dyżury :

- w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18:00-22:00

- w języku rosyjskim - wtorki w godzinach 18:00-22:00

- prawne - środy w godzinach 18:00-22:00

 

Telefoniczne dyżury prawników pod nr tel. 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00)

E-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia - ( poniedziałki w godzinach 13:00-15:00)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom , które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użycie przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do kontaktu także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie :

- konsultacje telefoniczne - 22 250-63-12 środy w godzinach 10:00-13:00

- konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info.

 

więcej informacji na stronach www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Powrót na górę strony