Działania "Beszpieczne przejście dla pieszych" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Beszpieczne przejście dla pieszych"

Dziś ostrowscy policjanci przeprowadzą działania o nazwie „Bezpieczne przejście dla pieszych”.

Priorytetem działań ostrowskiej Policji jest zminimalizowanie wypadków drogowych z udziałem pieszych. Powyższe działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych,ale również zagrażających ich bezpieczeństwu. Szczególną uwagę funkcjonariusze skierują na przejście dla pieszych. Miejsce które powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezwzględnego bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.

Z uwagi na trudne warunki drogowe w postaci opadów śniegu apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych!

Pieszym przypominamy, że pierwszeństwo ma dopiero gdy znajduje się na przejściu. Przechodząc przez przejście należy zachować szczególną ostrożność. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że przechodzenie na wspomnianym skrzyżowaniu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudniać ruchu pojazdów. Wówczas pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Ponadto jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne dot. to tzw. wysepek.

Pieszym przypominamy o bezwzględnych zakazach:

- przechodzenia przez przejście na czerwonym świetle

- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

- wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

- przebiegania przez jezdnię

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony