Obchody 100.rocznicy powstania Policji Państwowej w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 100.rocznicy powstania Policji Państwowej w powiecie ostrowskim

W piątek funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz zaproszeni goście obchodzili 100.rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed obeliskiem i tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie które znajdują się obok siedziby ostrowskich policjantów. Kwiaty złożyli Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mirosław Olszewski wraz z I Z-cą Panem mł.insp. Mariuszem Okulusem, Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski, Senator Pan Robert Mamątow oraz przedstawiciele lokalnego samorządu z Panem Starostą Zbigniewem Chrupkiem na czele oraz przedstawiciele Wojska Polskiego i instytucji na codzień współpracujących z ostrowskimi funkcjonariuszami.

Następnie uczestnicy obchodów udali się do Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza gdzie odbyła się uroczysta Msza Św celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. dr. Janusza Stepnowskiego Biskupa Diecezji Łomżyńskiej. Po mszy policjanci i zaproszeni goście zebrali się w obiekcie OMEGA gdzie odbył się uroczysty apel w którym uczestniczyli: Jego ekscelencja ks.dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski, Senator Pan Robert Mamątow, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek z Zastępcą Panem Józefem Rostkowskim, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer z Zastępcą Panem Danielem Choinką, Prokurator Rejonowy Pan Andrzej Krystosiak, Prezes Sadu Rejonowego Pani Danuta Kwiatkowska, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan bryg. Janusz Iwanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pan Piotr Uścian-Szaciłowski, Przedstawiciele Wojska Polskiego, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu Pani Anna Kwasiborska, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Kazimierz Kulesza, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, Sekretarze, kierownicy instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych na codzień współpracujących z ostrowską Policją. Podczas uroczystego apelu policjantki i policjanci otrzymali z rąk Komendanta Pana podinsp. Mirosława Olszewskiego akty mianowań na wyższe stopnie służbowe. Na stopień komisarza mianowano 3 policjantów i 1 policjantkę, aspiranta sztabowego - 2 funkcjonariuszy, starszego aspiranta - 3 policjantów, aspiranta - 3 funkcjonariuszy, młodszego aspiranta - 6 policjantów i 1 policjantka, sierżanta sztabowego - 5 funkcjonariuszy i 2 policjantki, starszego sierżanta - 3 policjantów i 1 policjantka, sierżanta - 4 funkcjonariuszy i 1 funkcjonariuszka, starszego posterunkowego - 6 policjantów i 2 policjantki.

Z okazji obchodów Kapituła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji postanowiła nadać Medal 100lecia powstania Policji Państwowej Komendantowi Powiatowemu Policji Panu podinsp. Mirosławowi Olszewskiemu, Paniom Bożennie Nowackiej i Annie Parys- pracownikom cywilnym ostrowskiej komendy oraz Panu asp. szt. Markowi Brzuskiemu - Przewodniczącemu NSZZ Policjantów w Ostrowi Mazowieckiej. Medal wręczyła Pani Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu wraz z Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Pracowników Policji w Ostrowi Mazowieckiej Panią Bożeną Michalik. Następnie za długoletni staż związkowy oraz osobiste zaangażowanie i aktywność na rzecz związku Medalem - Krzyżem Niepodległości klasy I odznaczono w sumie 3 funkcjonariuszy. Dodatkowo 24 osoby - funkcjonariusze i funkcjonariuszki otrzymali Złote i Brązowe Odznaki Honorowe NSZZ Policjantów za długoletni staż związkowy. Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Związku Pan asp.szt. Marek Brzuski wraz z W-ce Przewodniczącym Panem asp. Markiem Kaczmarczykiem.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji Pan podinsp. Mirosław Olszewski podziękował Pani Bożennie Nowackiej która odchodzi na emeryturę, za 31 lat sumiennej i wzorowej pracy w ostrowskiej komendzie.

Na zakończenie uhonorowano mł.asp. Dianę Pardę - Błaszczak zdobywczynię tytułu Policjantki 2019r. oraz sierż. szt. Łukasza Kulisia - Policjanta 2019r. Laureaci odebrali gratulacje z rąk Komendanta Pana podinsp. Mirosława Olszewskiego oraz Pana Starosty Zbigniewa Chrupka.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mirosław Olszewski podziękował policjantkom/policjantom za codzienne zaangażownie podczas pełnionej służby ponadto przekazał gratulacje awansowanym i odznaczonym podczas uroczystości.

Wspólne zdjęcie awansowanych policjantów/policjantek oraz zaproszonych gości zakończyło uroczysty apel.

Następnie goście mieli okazję obejrzeć wystawę przygotowaną przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich dot. historii funkcjonariuszy Policji Państowej z terenu obecnego powiatu ostrowskiego. Dla najmłodszych zorganizowano pikinik na który zaproszono zaprzyjaźnione slużby oraz instytucje. Osoby odwiedzające stoisko policyjne miały okazję wsiąść za kierownicę radiowozu, obejrzeć broń będącą na wyposażeniu ostrowskich funkcjonariuszy. Ponadto przygotowano balony, opaski i smycze z okazji 100.rocznicy powstania Policji Państwowej. Zaprzyjaźnione służby tj. funkcjonariusze Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowi Mazowieckiej przygotowali pokaz "wydobywania" osoby z auta które uległo wypadkowi, natomiast Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Nadzieja zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy.

Awansowanym oraz odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

 

zdj. M.W - Starostwo Powiatowe

G.J - KPP Ostrów Maz.

sierż. szt. Marzena Laczkowska

 

 

Powrót na górę strony