Działania "Bezpieczne przejście dla pieszych" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Bezpieczne przejście dla pieszych"

19 stycznia 2017r. na terenie działania KPP w Ostrowi Maz. będą prowadzone działania pn. "Bezpieczne Przejście dla Pieszych".

Jednym z priorytetowych działań ostrowskiej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych. Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych,ale również godzących w ich bezpieczeństwo. Szczególną uwagę policjanci zwrócą na zachowania kierowców i pieszych przed przejściem. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu.
Kierowco pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych!

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony