Kontynuacja Działań "Nieletni- Alkohol/Narkotyki" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontynuacja Działań "Nieletni- Alkohol/Narkotyki"

Data publikacji 16.08.2019

Dziś na terenie powiatu ostrowskiego policjanci prowadzą działania o nazwie "Nieletni-Alkohol/Narkotyki". Na terenie miasta do działań ostrowskich funkcjonariuszy włączyła się Straż Miejska.

W trakcie działań policjanci kontrolują miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych ściśle egzekwując ustawę  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze sprawdzają czy w punktach znajdują się informacje dot. zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych w tym elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Policjanci przypominają, że w razie wątpliwości co do wieku klienta, sprzedawca ma prawo zażądać od takiej osoby dokumentu tożsamości potwierdzającego ukończenie 18 lat.

Ponadto policjanci kontrolują miejsca grupowania się dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją. Są to miejsca  takie jak kompleksy leśne, parki, skwerki, pustostany itp. gdzie najczęściej dochodzi  m.in do spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych.

 

Pamiętajmy :

Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

 

sierż. szt. Marcin Jeliński

Powrót na górę strony