Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrowscy policjanci wzięli udział w Wojewódzkich Ćwiczeniach Sztabowo-Terenowych "BUG 2019".

W sobotę w Broku nad rzeką odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Sztabowo-Terenowe "BUG 2019" w których uczestniczyli ostrowscy policjanci z p.o. Z-cy KWP zs. w Radomiu mł.insp Dariuszem Krzesickim oraz Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Mirosławem Olszewskim na czele.

Scenariusz ćwiczeń:

W dniach 23 - 27 września występowały bardzo silne opady deszczu co spowodowało wzrost poziomu wody na rzece Bug w pobliżu Broku. Wówczas wystąpiło zagrożenie przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe podczas przejścia fali powodziowej w Broku. Na terenie zagrożonym powodzią znajdowało się 28 budynków w tym jeden przeznaczony pod agroturystykę z nieznaną liczbą gości.

28 września rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało poinformowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy o prognozowanych dalszych opadach deszczu oraz o możliwym zagrożeniu w postaci gwałtownego wzrostu stanu wody w Bugu. O w/w sytuacji natychmiast został powiadomiony Wojewoda Mazowiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrowi Mazowieckiej, Starosta Ostrowski oraz Burmistrz Broku.

Z uwagi na realne zagrożenie Burmistrz Broku podjął decyzję o ewakuacji ludności mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug (łącznie 28 budynków). Większość osób ewakuowała się sama, dodatkowo zostały podstawione dwa autokary, które przewiozły ewakuowanych do miejsc tymczasowego zakwaterowania.

Po godz. 10:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał informację od zaniepokojonego mężczyzny, że od kilku godzin nie może skontaktować się z córką, która przebywała na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Broku. Z uwagi na lekkie upośledzenie umysłowe córki istniało uzasadnione podejrzenie, że podczas ewakuacji nie dostosowała się do komunikatów zarządcy ośrodka i nie opuściła go. Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce policjantów. Funkcjonariusze WRD zabezpieczali miejsce zdarzenia, uniemożliwiając dostęp do strefy zagrożonej osobom postronnym oraz aby zapobiec ewentualnym kradzieżom.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji przeszukiwali obiekty agroturystyczne z pomocą psa tropiącego. Akcja zakończyła się odnalezieniem dziewczyny oraz ewakuowaniem jej z zagrożonego miejsca.

Do akcji ewakuacyjnej oraz umacniania wałów przeciwpowodziowych zaangażowano: Państwowa Powiatową Straż Pożarna, Ochotniczą Straż Pożarną, 52 Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne przygotowanie policjantów do optymalnego reagowania w zdarzeniach kryzysowych, weryfikacji przyjętych procedur oraz doskonalenie organizacji i prowadzenia działań policyjnych przy współpracy z innymi instytucjami.

zdj. M.W Starostwo Powiatowe

sierż. szt. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony