"Bezpieczna Szkoła" w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczna Szkoła" w powiecie ostrowskim

Wczoraj na hali sportowej LO im. M.Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie pt. Bezpieczna Szkoła" z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z powiatu ostrowskiego. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy KPP w Ostrowi Mazowieckiej ze Starostwem Powiatowym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Poczucie bezpieczeństwa to jedno z podstawowych potrzeb każdego człowieka bez względu na wiek. Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje na temat np. strzelaniny  w amerykańskich szkołach z udziałem młodych ludzi. Niestety często sprawcami tego typu wydarzeń są uczniowie tych szkół. Większość z nas nie wie, że podobna sytuacja miała miejsce również w Polsce 94 lata temu. Dokładnie w Wilnie które wówczas znajdowało się w granicach naszego kraju.

6 maja 1925 r. podczas egzaminu maturalnego w Gimnazjum im. Joachima Lelewela doszło do tragicznych wydarzeń. Uczeń Stanisław Ławrynowicz nie reagował na upomnienia komisji egzaminacyjnej, która upmniała go o przerwaniu rozmowy z kolegą. Wówczas Dyrektor szkoły Biegański podszedł do Ławrynowicza i odebrał mu arkusz egzaminacyjny. Zdenerwowany uczeń wyciągnął pistolet i oddał kilka strzałów,  po wyczerpaniu amunicji wyciągnął z kieszeni granat, który eksplodował mu w ręce. W wyniku tego zdarzenia zginęlo 5 osób: sprawca, uczeń Adam Zagórski, który osłonił dyrektora szkoły przed wybuchem, a także kolejny uczeń Tadeusz Domański, który, według części relacji, usiłował rzucić się na granat. Wśród ofiar był także nauczyciel Czesław Jankowski, który zmarł osiem godzin później w szpitalu. Rany odniosło 9 osób, dyrektor Biegański oraz ośmiu uczniów: Bończa-Osmołowski, Studziński, Borysewicz, Toczyłowski, Symanowicz, Wojtkiewicz, Nawrocki i Gliński. Zaraz po wybuchu granatu, broń wyciągnął przyjaciel Ławrynowicza, uczeń Janusz Obrąbalski, który również usiłował zabić członków komisji egzaminacyjnej, jednak bezskutecznie. Obrąbalski nie zdołał trafić żadnego z egzaminatorów, wybiegł więc na korytarz i próbował użyć granatu, jednak nie zadziałał zapalnik. Obrąbalski w akcie desperacji popełnił samobójstwo strzelając sobie w głowę. Przeprowadzone po tragedii śledztwo, wykazało, że Ławrynowicz i Obrąbalski przygotowali się do zamachu.W jednym z pomieszczeń w szkole znaleziono dwukilogramowy ładunek wybuchowy oraz większą liczbę granatów szturmowych, a także list pożegnalny Obrąbalskiego który prosił w nim o opiekę nad narzeczoną. Obaj uczniowie byli członkami drużyny strzeleckiej „Strzelec” z której pochodziła broń użyta w trakcie zamachu. 

 

Wczorajsze szkolenie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mirosław Olszewski wskazując zagrożenia współczesnego świata które nie omijają szkolnych murów. Po przywitaniu przez Starostę Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka obecnych na szkoleniu przedstawicieli placówek oświatowych i lokalnego samorządu głos zabrali przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Prelegenci przytoczyli wycinki z gazet opisujące skalę tragicznych zdarzeń które miały miejsce w amerykańskich i europejskich szkołach. Kolejną częścią szkolenia stanowiło "Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem". Słuchacze dowiedzieli się czym jest stres, poznali jego rodzaje i sposoby jak sobie z nim radzić. Następnie odbyło się krótkie ćwiczenie praktyczne pn. "Magiczny kij" podczas którego grupa ochotników przekonała się "na własnej skórze" jak ważne a zarazem trudne jest działanie zespołowe w sytuacjach trudnych oraz jak ważna jest rola "lidera". Po ćwiczeniu praktycznym omówiono rolę profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowych. Podczas wystąpienia wskazano rolę profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, współpracy instytucji i służb, wskazano elementy wiktymologii. Następnie wskazano czym jest folder "Bezpieczna Szkoła" oraz rodzaje zabezpieczeń technicznych w placówkach oświatowych, ich rolę i praktyczne wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych.

Kolejną część szkolenia przeprowadził wieloletni funkcjonariusz Policji. Prelegent omówił rodzaje broni palnej posługując się ich imitacją. Wskazał uczestnikom szkolenia jak rozpoznać rodzaj używanej przez sprawców broni i jakie informacje należy przekazać Policji przy zgłoszeniu zdarzenia z udziałem wtargnięcia napastnika do placówki oświatowej. Kolejnym punktem wystąpienia był pokaz oraz praktyczne ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczenia omówiono krok po kroku jak należy przybrać odpowiednią pozycję aby była dla nas jak najbezpieczniejsza i pozwoliła "przetrwać" sytację kryzysową do chwili jej rozwiązania.
W dalszej części szkolenia omwiono standardy postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych które mogą wystąpić na terenie szkoły. Na początku omówiono postępowanie w sytuacji "Agresywny i niebezpieczny uczeń, rodzic" oraz przeprowadzono praktyczny pokaz jak należy postępować w takiej sytuacji przy jednoczesnym wskazaniu roli nauczyciela oraz dyrektora. W pokazie udział brali prelegenci oraz losowo wybrany nauczyciel. Następnie omówiono standardy postępowania w sytuacji "Aktywny strzelec" z wykorzystaniem procedur postępowania "Azyl" i "Ewakuacja". Podczas omawiania procedur prelegenci wsparli się autorskimi filmami dotyczącymi powyższych procedur co uwidoczniło słuchaczom jak należy postępować w ramach przedstawionych standardów postępowań. Na zakończenie wystąpienia omówiono jak należy postępować w sytuacji "Aktu terroru kryminalnego w placówce oświatowej". Kolejnym punktem szkolenia było omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak powinni postępować z chwilą wystąpienia tego typu zagrożeń. Na podsumowanie zaprezentowano uczestnikom film pn. "Zagrożenie bombowe, terrorystyczne".

Na koniec szkolenia prelegenci przeprowadzili symulację wtargnięcia napastnika z bronią na teren placówki oświatowej w celu "zaszczepienia" u słuchaczy zasad postępowania w sytacji ponapadowej oraz wskazania jak ważna jest rola lidera w takiej sytuacji.

 

Na zakończenie Pan Wicestarosta Józef Rostkowski wręczył prelegentom tj. Panom Jackowi Purskiemu, Andrzejowi Kruczyńskiemu i Grzegorzowi Pelczerowi podziękowanie za przeprowadzenie szkolenia a policjantom i pracownikom Starostwa za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.

 

źródło :https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com

sierż.szt. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony