Grupa SPEED - kolejny tydzień na mazowieckich drogach - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grupa SPEED - kolejny tydzień na mazowieckich drogach

Data publikacji 14.01.2020

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rodzaj doznanych obrażeń.

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie przez kierujących obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jedną z głównych przyczyn jest nadmierna prędkość. To właśnie z tego powodu, każdego roku, kierujący jadący zbyt szybko powodują zdarzenia, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest groźne nie tylko dla kierujących i ich pasażerów ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana m.in. z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, prawidłowym wyprzedzaniem. Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, w mazowieckiej komendzie działa grupa SPEED.

Do jej zadań należy w szczególności ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych.

Przez ostatni tydzień (6-12 grudnia) policjanci grupy SPEED przeprowadzili 536 kontroli pojazdów, ujawnili 542 wykroczenia, z czego 395 to przekroczenia prędkości. Nałożyli 472 mandaty,  zatrzymali 28 dowodów rejestracyjnych, 6 nietrzeźwych kierujących i 3, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony