Odprawa roczna ostrowskich policjantów - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna ostrowskich policjantów

W piątek w sali Starej Elektrowni odbyła się odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu, po której nastąpiło poświęcenie i przekazanie nowych radiowozów.

W piątkowe przedpołudnie w Starej Elektrowni odbyła się odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem zaproszonych przedstawicieli lokalnego samorządu, kierowników instytucji na codzień współpracujących z ostrowską komendą, kadrą kierowniczą oraz policjantkami i policjantami. Odprawa rozpoczęła się od złożenia przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie głos zabrał Pan podinsp. Mirosław Olszewski omawiając strukturę ostrowskiej komendy oraz wyniki badań sondażowych, które wskazują, że Policja cieszy się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa. Następnie głos zabrali naczelnicy wydziałów prewencji, ruchu drogowego omawiając wyniki pracy podległych policjantów. Część dotyczącą pracy wydziału kryminalnego omówił I Z-ca KPP w Ostrowi Mazowieckiej Pan mł.insp. Mariusz Okulus, który sprawuje bezpośredni nadzór nad tym pionem. Kolejną część odprawy stanowiła prezentacja działań profilaktycznych prowadzonych przez ostrowskich policjantów skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Odprawa była doskonałą okazją do zaprezentowania wyników konkursu na "Najpopularniejszego Dzielnicowego 2019r" którym został mł.asp. Piotr Sobieski zdobywając 423 głosy - w jego imieniu nagrodę odebrał Naczelnik Wydziału Prewencji, II miejsce zdobył st.sierż.Artur Bobrowski - 166 głosy, natomiast na III pozycji uplasował się asp. Sylwester Andryszczyk z 143 głosami. Zdobywacy podium otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej m.in dyplomy. Na zakończenie odprawy Starosta Ostrowski, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej oraz Wójt Gminy Stary Lubotyń podziękowali za współpracę oraz gratulowali osiągniętych wyników za ubiegły rok.

Po doprawie odbyła się krótka uroczystość na placu przed Starą Elektrownią. Po poświęceniu nowych aut tj. skody superb, hyundaia i30, vwt6, vw caddy oraz kij sportage przez ks. Kapelana Marka Grudę przedstawiciele lokalnych samorządów otrzymali podziękowania z rąk Komendata Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej za przychylność i przekazanie środków na zakup nowych aut. Zakup skody superb z videorejestratorem oraz kij sportage nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego w wysokości 50% przekazanego przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, Urząd Gminy w Małkini Górnej, Urząd Gminy w Andrzejewie oraz Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych. Pozostałe auta zostały zakupione przez Komendę Główną Policji. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

 • Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej
 • Zaproszeni przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji współpracujących z ostrowską Policją oraz policjanci i policjantki
 • Wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji
 • Wystąpienie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
 • Wystąpienie I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2019r."
 • Wystąpienie Starosty Powiatu Ostrowskiego
 • Wystąpienie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 • Wystąpienie Wójta Gminy Stary Lubotyń
 • Uroczyste poświęcenie i przekazanie radiowozów
 • Poświęcenie i przekazanie nowych radiowozów
 • Poświęcenie i przekazanie radiowozów
Powrót na górę strony