Odprawa roczna ostrowskich policjantów - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna ostrowskich policjantów

6 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się odprawa roczna funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie w 2016r. W odprawie uczestniczyli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Pan insp. Marek Świszcz, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, Burmistrzowie, Wójtowie oraz ich przedstawiciele, Przewodniczący Rad Miasta i Gmin, a także Kierownicy instytucji, inspekcji i straży współpracujących z ostrowską Policją. Na odprawie nie zabrakło kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Po złożeniu meldunku I Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji Panu insp. Markowi Świszczowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji Pana podkom. Piotra Góralczyka głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan nadkom. Mirosław Olszewski.

Pan nadkom. Mirosław Olszewski przedstawił roczne efekty pracy policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Niestety 2016 rok był tragiczny na drogach powiatu ostrowskiego. W minionym roku doszło do 25 wypadków śmiertelnych w których zginęło 29 osób. W związku z tak dużym wzrostem wypadków, poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu ostrowskiego jest priorytetem w działaniach policjantów w 2017r.

Następnie głos zabrał I Z-ca KPP w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mariusz Okulus który omówił efekty pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. Warto zaznaczyć, że praca ostrowskich kryminalnych zaowocowała wzrostem wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw o 7 %. W minionym roku efektem pracy operacyjnej policjantów było zabezpieczenie 5 kg narkotyków w postaci marihuany, mefedronu i amfetaminy. Ponadto policjanci wykryli 5 plantacji konopi indyjskich.

Odprawa roczna była również doskonałą okazją do podziękowania lokalnym samorządom za wsparcie finansowe dzięki któremu w ubiegłym roku zakupiono w sumie 6 radiowozów oraz sprzęt w postaci alcoblow do badania stanu trzeźwości oraz sprzęt biurowy. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan nadkom. Mirosław Olszewski złożył serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie samorządom lokalnym. Przekazał również podziękowania policjantom i kadrze kierowniczej za dobrą i efektywną pracę.

Podczas odprawy ogłoszono laureata konkursu na Najpopularniejszego Dzielnicowego 2016r. którym tak jak w roku ubiegłym został sierż. szt. Grzegorz Radomski zdobywając 459 głosów na 751 oddanych przez mieszkańców powiatu ostrowskiego. Sierż. szt. Grzegorz Radomski odebrał z rąk I Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Pana insp. Marka Świszcza oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pana nadkom. Mirosława Olszewskiego wyróżnienie. List gratulacyjny z tej okazji przekazał Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Kamiński życząc dalszych sukcesów w pracy. Natomiast z rąk Wójtów gminy Nur Pana Jacka Murawskiego, gminy Szulborze Wielkie Pana Krzysztofa Mariana Michalca oraz gminy Boguty Pianki Pana Józefa Boguckiego sierż. szt. Grzegorz Radomski odebrał pamiątkowa tabliczkę.

Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Kamiński dobrze ocenił pracę policjantów, zaznaczając zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie obowiązków służbowych.

Na zakończenie odprawy głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. W Radomiu Pan insp. Marek Świszcz, który podsumował roczną pracę policjantów całego garnizonu mazowieckiego. Pan insp. Marek Świszcz omówił stan etatowy wraz z planowanymi terminami naboru w 2017r. Wskazał, że prawie 75% osób biorących udział w badaniu opinii publicznej dobrze ocenia pracę policjantów. Ponadto, omówił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” który zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu”. Pan insp. Marek Świszcz przedstawił również priorytety Komendanta Głównego Policji obowiązujace do 2018 r. służące poprawie stanu bezpieczeństwa.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska
 


 

 

Powrót na górę strony