11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Nr Alarmowego 112 - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Nr Alarmowego 112

Co roku 11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 .

Pod nr alarmowy 112 można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego i komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Numer dostępny jest przez całą dobę. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor powiadomi odpowiednie służby ratunkowe ( Policję , Straż Pożarną lub Pogotowie Ratunkowe. Pamiętajmy, że z tego nr należy korzystać tylko w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Bezzasadne zgłoszenie blokuje numer i uniemożliwia innej osobie kontakt która naprawdę potrzebuje pomocy.

Numer alarmowy 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia czyli w przypadku:

 

 • pożaru

 • wypadku drogowego

 • kradzieży

 • włamania,

 • w przypadku użycia przemocy,

 • nagłego omdlenia i utraty świadomości,

 • poważnego uszkodzenia ciała i silnego krwawienia,

 • przypadku porażenia prądem,

 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,

 • innej nagłej sytuacjj zagrażającej zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Nie używaj numeru alarmowego „112” gdy zaistniała sytuacja nie powoduje zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w sytuacjach:

Przypominamy, że za fałszywe zgłoszenie grożą konsekwencje prawne i finansowe. Określa to art 66 Kodeksu Wykroczeń:

 • zgłoszenia fikcyjnego zdarzenia lub dla zabawy,

 • poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,

 • sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,

 • ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),

 • poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,

 • uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

 • uzyskania połączenia międzynarodowego,

 • wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,

 • wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,

 • uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Konsekwencje prawne wywołania fałszywego alarmu określa art 66 Kodeksu Wyrkoczeń:
§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony