Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Data publikacji 16.04.2020

Od dziś tj. 16 kwietnia 2020 r.obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Usta i nos mogą być zasłonięte maseczką, szalikiem, lub chustą.

Od 16 kwietnia do odwołania mamy obowiązek zakrywania usta i nosa przy pomocy maseczki, chusty lub szalika:

1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • na terenie nieruchomości wspólnych.

Twarz zasłaniamy po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, zakładach pracy i urzędach, w sklepach i na targowiskach. W budynkach wielorodzinnych usta i nos zakrywamy m.in. na klatkach schodowych. Obowiązek dotyczy także poruszania się samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojazdami.

Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są:

 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby podróżujące samochodem samotnie lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • duchowni sprawujący kult religijny;
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 • żołnierz podczas zadań służbowych.

Pamiętajmy, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

 

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020 r., poz. 673)).

 

O obowiązku zakrywania ust i nosa będą przypominać ostrowscy policjanci poprzez przekazywanie poniższego komunikatu.

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

 

 

 

Pliki do pobrania

 • 743.98 KB
Powrót na górę strony