Wznowienie naboru do służby w Policji - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Wznowienie naboru do służby w Policji

Data publikacji 16.06.2020

Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Decyzją Komendanta Głównego Policji wznawia się procedurę doboru do służby w Policji.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. płk.K. Piłata 12 lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu:

- osobiście z Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Ostrowi Mazowieckiej nr tel. 29 746 92 23( poczas wizyty w KPP w Ostrowi Mazowieckiej obwiązuje maseczka ochronna zakrywająca nos i usta)

- osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
(tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20),

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Z dniem 5 sierpnia 2020r. będzie obowiązywał nowy wzór kwestionariusza dla kandydatów do Policji.

 

Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu

Pliki do pobrania

  • 356.65 KB
  • 330.49 KB
Powrót na górę strony