Działania "Bezpieczni po zmroku" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Działania "Bezpieczni po zmroku"

Data publikacji 22.11.2016

W dniu 22 listopada na terenie powiatu ostrowskiego będą prowadzone działania represyjno-profilaktyczne pod kryptonimem "Bezpieczni po zmroku".

Jak wynika z danych policyjnych znaczny odsetek poszkodowanych w zdarzeniach drogowych stanowią osoby piesze. Elementem mającym zdecydowany wpływ na możliwość zaistnienia wypadku jest brak widoczności pieszych i rowerzystów. Duża liczba obserwowanych wykroczeń popełnianych przez pieszych i rowerzystów pokazuje, że nadal ignorowane są przez nich przepisy kodeksu drogowego odnoszące się do obowiązku używania elementów odblaskowych lub oświetlenia zewnętrznego.
W celu przeciwdziałania opisanym wyżej zagrożeniom oraz realizując potrzebę kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KPP w Ostrowi Maz.  będą cyklicznie prowadzone przez funkcjonariuszy działania policyjne o charakterze prewencyjno-kontrolnym pn. "Bezpieczni po zmroku".
Celem działań jest promowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów nawet w sytuacjach, gdzie przepisy tego nie wymagają, poprawa bezpieczeństwa i porządku na drogach naszego powiatu, ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych i rowerzystów oraz przez kierujących wobec pieszych a także eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg.


st. sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony