Święto Policji w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w powiecie ostrowskim

Data publikacji 20.07.2020

W miniony piątek w Powiatowej Hali Sportowej odbyło się Święto Policji ostrowskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. W tym roku z uwagi na występujące zagrożenie w postaci ryzyka zarażenia koronawirusem Święto Policji miało charakter kameralny bez udziału gości.

W piątek ostrowscy policjanci świętowali awans na wyższe stopnie służbowe. Tegoroczne obchody z uwagi na występujące zagrożenie w postaci ryzyka zarażenia koronawirusem przebiegały w kameralnym gronie bez udziału gości. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez Komendanta Powiatowego oraz I Z-cy pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Uroczysta zbiórka odbyła się w Powiatowej Hali Sportowej. Po meldunku rozpoczynającym uroczystą zbiórkę wręczono policjantkom i policjantom rozkazy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca b.r na stopień mł. insp mianowany został Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Mirosław Olszewski natomiast na stopień podinsp. p.o I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Paweł Antośkiewicz.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu rozkazem personalnym Nr 2225 z dnia 24 czerwca 2020 roku  mianował Justynę Biedrzycką - Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej na stopień komisarza. Natomiast Rozkazem Personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nr 2226 z dnia 24 czerwca 2020r. otrzymało awans:

- na stopień aspiranta sztabowego 5 osób ( 4 policjantów i 1 policjantka)

- na stopień starszego aspiranta 4 policjantów

- na stopień aspiranta 7 osób (2 policjantki i 5 policjantów)

- na stopień młodszego aspiranta 6 osób (2 policjantki, 4 policjantów)

- na stopień sierżanta sztabowego 7 osób (6 policjantów, 1 policjantkę)

- na stopień starszego sierżanta 7 policjantów

- na stopień sierżanta 9 osób (3 policjantki, 6 policjantów)

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Rozkazem Personalnym nr 298 z dnia 7 lipca 2020r. mianował

- na stopień starszego posterunkowego 9 osób ( 8 policjantów, 1 policjantkę)

Podczas uroczystości wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki Honorowe NSZZP za długoletni staż związkowy. Natomiast  Medalem - Krzyżem Niepodległości klasy II za osobiste zaangażowanie i aktywność na rzecz związku odznaczeni zostali podkom. Paweł Grabowski a w innym terminie odznaczenie otrzyma kom. Paweł Wróblewski. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 13 lipca tego roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzyma Pani Anna Parys natomiast Srebrny Medal Naczelnik Wydziału Kryminalnego kom. Paweł Wróblewski. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant otrzyma Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Ewa Dmochowska natomiast Brązową kom. Justyna Biedrzycka. W późniejszym terminie wręczone zostaną Medale XXX-lecia NSZZP m.in Komendantowi Powiatowemu Policji, Dyżurnym oraz Paniom z korpusu służby cywilnej ostrowskiej komendy.

Komendant Powiatowy Policji podczas przemówienia podziękował policjantom za codzienną służbę. Skierował również wyrazy wdzięczności policjantkom z uwagi na fakt, że w tym roku przypada 95 rocznica slużby kobiet w Policji. Wyraził uznanie dla umiejętnego łączenia służby w Policji z wykonywaniem rodzinnych obowiązków. Przekazał również słowa wdzięczności rodzinom funkcjonariuszy/funkcjonariuszek za zrozumienie specyfiki tego trudnego zawodu. 

Serdeczne gratulacje wszystkim mianowanym oraz odznaczonym.

 

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

 

 

Powrót na górę strony