Aktualności

Uroczysta zbiórka z udziałem KWP zs. w Radomiu Panem nadinsp. Michałem Ledzionem z okazji powołania na stanowisko KPP w Ostrowi Mazowieckiej Pana podinsp. Krzysztofa Szymańskiego.

Data publikacji 13.04.2021

Wczoraj w świetlicy ostrowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem KWP zs. w Radomiu Panem nadinsp. Michałem Ledzionem z okazji powołania Pana podinsp. Krzysztofa Szymańskiego na stanowisko KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Przed uroczystością KWP zs. w Radomiu Pan nadinsp. Michał Ledzion w asyście Pana podinsp. Krzysztofa Szymańskiego złożyli kwiaty przed obeliskiem znajdującym sie przed ostrowską komendą upamiętniającym oficerów Policji Państwowej pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie.

W uroczystej zbiórce udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu Pan nadinsp. Michał Ledzion, Naczelnik WKS KWP zs. w Radomiu Pan podinsp. Radosław Cubala, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Pan Jerzy Bauer reprezentujący lokalny samorząd, Prokurator Rejonowy Pan Andrzej Krystosiak oraz kadra kierownicza i część pracowników ostrowskiej komendy.

Nadinsp. Michał Ledzion przekazał na ręce podinsp. Krzysztofa Szymańskiego pióro, życząc aby służyło” do podpisywania jedynie dobrych decyzji”. Burmistrz i Prokurator Rejonowy w swoim przemówieniu nadmienili, że mieli już okazję współpracować z podinsp. Krzysztofem Szymańskim gdy pełnił w ostrowskiej komendzie funkcję I Zastępcy. Przekazując życzenia samych sukcesów, zapewnili, że dalsza współpraca na najwyższym poziomie będzie kontynuowana.

Podinsp. Krzysztof Szymański doskonale zna teren powiatu ostrowskiego gdyż w latach 2013-2016 sprawował funkcję I Zastępcy KPP w Ostrowi Mazowieckiej odpowiadając za pion kryminalny.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia uroczystość odbyła się w mniejszym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

mł.asp. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony