Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania ostrowskiej Policji przeciwko oszustwom metodą na funkcjonariusza CBŚP

Dziś w ostrowskiej siedzibie Banku Spółdzielczego odbyło się spotkanie z kierownictwem i pracownikami banku. W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji Pan nadkom. Mirosław Olszewski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Pan podkom. Piotr Góralczyk i sierż. Łukasz Kuliś.

Seniorzy najczęściej padają łupem oszustów ze względu na zaufanie jakim darzą przedstawicieli służb mundurowych. Niestety 23 marca w Ostrowi Mazowieckiej doszło do kolejnego oszustwa metodą na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji.  Tym razem 71-letnia ostrowianka straciła kilka tysięcy złotych. W związku z tym zdarzeniem dziś w siedzibie Banku Spółdzielczego odbyło się spotkanie z kierownictwem i pracownikami placówki. W spotkaniu udział wziął Komendant Powiatowy Policji Pan nadkom. Mirosław Olszewski, Naczelnik Wydziału Prewencji Pan podkom. Piotr Góralczyk oraz st.sierż. Łukasz Kuliś. Na spotkaniu omówiono przypadki oszustw metodą na policjanta CBŚP do których doszło w Ostrowi Mazowieckiej oraz sposoby ich zapobiegania. Podobne spotkania odbędą się w placówkach bankowych w całym powiecie.

Przypominamy, że policjanci nigdy telefonicznie nie informują o prowadzonych działaniach wymierzonych wobec oszustów. W związku z tym absolutnie nie żądają wypłacenia wszystkich oszczędności oraz przekazania ich policjantom. Każdy taki telefon jest próbą oszustwa metodą na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, dlatego nie należy podawać kwoty posiadanych oszczędności oraz wypłacać ich w celu przekazania "policjantowi". O każdym takim zdarzeniu nalezy powiadomić Policję pod nr alarmowym 112 lub 997.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony