Aktualności

Informacja o zawiadomieniu pokrzywdzonych o wszczętym postępowaniu przygotowawczym

Data publikacji 03.12.2021

W dniu 1 października w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz. wszczęto postępowanie o czyn z art 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 305 § 4 k.p.k., Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia, że w sprawie przetwarzania danych osobowych, choć przetwarzanie ich nie było dopuszczone w ten sposób albo osoba, która dane osobowe przetwarzała do ich przetwarzania nie była uprawniona w czasie od bliżej nieustalonego dnia października 2018 roku do 27 sierpnia 2021 roku w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 1 października 2021 roku wszczęto dochodzenie pod numerem
RSD-581/21 o przestępstwo określone w art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.           

            Postępowanie prowadzone jest przez mł. asp. Magdalenę Dobosz (tel kontaktowy 47 7044 263)
z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O wynikach dochodzenia pokrzywdzeni zostaną poinformowani po jego zakończeniu. Równocześnie informujemy, że pokrzywdzonym przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego.

 

 

sierż.szt. Emilia Podbielska

Powrót na górę strony