Aktualności

Przypominamy kierowcom, że trawnik to nie parking dla aut

Data publikacji 22.04.2022

Przypominamy kierowcom aut, że parkowanie samochodem na trawniku jest wykroczeniem związanym z niszczeniem zieleni.

W przeciągu kilku ostatnich lat na naszych drogach zwiększyła się liczba aut. To zjawisko można również zaobserwować na miejskich osiedlach gdzie parkingi wręcz "pękają w szwach" i coraz trudniej o wolne miejsce nawet dla mieszkańców bloku. Dlatego często można zauważyć auta zaparkowane na trawniku gdy zabrakło wolnego miejsca na parkingu. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowym parkowaniu a na miejscu okaże się, że kierowca zaparkował auto na trawniku zostanie to zakwalifikowane jako niszczenie zieleni.

Zgodnie z art 144 KW [Niszczenie, uszkadzanie roślinności, trawników lub zieleńca]

§  1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 
Z nieprawidłowym parkowaniem mamy do czynienia m.in w momencie:
- parkowania za znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-36 (zakaz zatrzymywania się),

- parkowania w obrębie obowiązywania linii ciągłej,

- parkowania mniej niż 10 m od znaku lub przejścia dla pieszych

- parkowania przy lewej krawędzi jezdni,

- parkowania na pasie między jezdniami,

- parkowania mniej niż 15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek lub na przystanku z zatoką,

- parkowania w okolicy punktów krańcowych wysepki,

- parkowania na drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów,

- niewłaściwego parkowania na chodniku ( zgodnie z art.  47. stawy prawo o ruchu drogowym 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1)na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2)szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3)pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

- parkowania utrudniającego wjazd lub wyjazd.

 

Istnieje możliwość zgłoszenia wykroczenia niszczenia zieleni jak i nieprawidłowego parkowania za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane i jeżeli zostanie potwierdzone sprawca poniesie konsekwencje prawne.

 

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony