Debata społeczna w Przedświciu - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Przedświciu

2 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w gminie Wąsewo.

Celem debat jest diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami danego terenu o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu po raz kolejny podejmowane są próby wspólnego wypracowania metod ich eliminowania.

Podczas debaty w Przedświciu przedstawiono wnioski i ich realizację z debaty która odbyła się w 2016r. oraz stan bezpieczeństwa w giminie Wąsewo. Ponadto zaprezentowano funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rodzaj zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców gminy Wąsewo. Debabta była okazją do zaprezentowania aplikacji Moja Komenda dzięki której bez problemu każdy może odnaleźć adres jednostki oraz dzielnicowego.

W debacie uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Maz. podinsp. Mariusz Okulus, oraz p.o Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Tomasz Krajewski, Wójt Gminy Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk oraz przedstawiciele samorządu.
Poruszano problemy lokalnej społeczności które w większości dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każda z uwag została skrupulatnie zapisana, aby w najbliższym czasie policjanci mieli możliwość odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

 

st.sierż. Marzena LAczkowska

Powrót na górę strony