Aktualności

Komorowo bez hejtu i nienawiści - działania ostrowskich policjantów z młodzieżą

Data publikacji 03.04.2023

Hejt i mowa nienawiści to niebezpieczne zjawisko szczególnie gdy dotyczy młodych osób. Pozostawienie bez pomocy osoby dotkniętej hejtem może skończyć się tragicznie.

Hejt głównie występuje w internecie. To niebezpieczne zjawisko ma przeważnie charakter obraźliwego i agresywnego komentarza na dany temat/ lub na temat osoby lub grupy. Natomiast mowa nienawiści zgodnie z definicją Rady Europy to "wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.

Hejt jest szczególnie niebezpieczny gdy dotyczy młodych osób. Jeśli młody człowiek doznający hejtu nie otrzyma pomocy może to skończyć się tragedią. Ostrowscy policjanci zajmujący się profilaktyką często podczas spotkań rozmawiają z młodzieżą o hejcie i jego konsekwencjach. W tej kwestii ważne jest aby rodzice uświadamiali dzieci, że z każdym problemem mogą zwrócić się do nich o pomoc.W środowisku szkolnym równie ważna jest pomoc pedagoga, z którymi ostrowscy policjanci posiadają stały kontakt.

Aby przeciwdziałać hejtowi i mowie nienawiści ostrowscy policjanci przeprowadzili działania "Komorowo bez hejtu i nienawiści" w szkole podstawowej. Działania były skierowane do uczniów klas 7 i 8 i obejmowały też warsztaty plastyczne.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony