Aktualności

Umieszczenie nr z tabliczką na budynku to obowiązek właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości

Data publikacji 11.04.2023

Niestety nadal zdarza się, że osoby za to odpowiedzialne nie zawsze pamiętają o obowiązku umieszczenia numeru na budynku. Brak tabliczki może wpłynąć na czas dojazdu służb gdy zdrowie i życie ludzkie będzie zagrożone.

Służby ( Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) zasze starają się dotrzeć jak najszybciej do osób potrzebujących pomocy, niestety często uniemożliwia im to brakująca numeracja budynków. To wpływa na opóźnienie czasu dojazdu służb .Gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie każda minuta ma znaczenie. Takie sytuacje najczęściej zdarza się nocą, gdy służby nie mają możliwości zapytania okolicznych mieszkańców o podany adres interwencji. Przypominamy, że art 64 KW zobowiązuje:

  • § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany
  • § 2 Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Apelujemy do osób na których spoczywa ten obowiązek o jego dopełnienie, aby nie utrudniać pracy służbom.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony