Debaty społeczne w powiecie ostrowskim - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debaty społeczne w powiecie ostrowskim

Ostrowscy policjanci zakończyli debaty społeczne w powiecie ostrowskim. W mijającym tygodniu funkcjonariusze spotkali się z mieszkańcami gmin Małkinia Górna, Zaręby Kościelne i Starym Lubotyniu.

Celem debat jest diagnoza potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Debata pozwala również na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami danego terenu o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu po raz kolejny podejmowane są próby wspólnego wypracowania metod ich eliminowania.

W mijającym tygodniu debaty odbyły się 20 czerwca w Małkini Górnej w której uczestniczyła m.in. Pani Wójt Bożena Kordek oraz zaproszeni mieszkańcy. Stan bezpieczeństwa na terenie gimny przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej Pan podkom. Krzysztof Gołębiewski.

Tego samego dnia odbyła się również debata w Kępistych Borowych na terenie gminy Zaręby Kościelne którą poprowadził Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej Pani podkom. Justyna Biedrzycka. W debacie uczestniczył Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pan Józef Rostkowski.

Ostatnia z debat odbyła się w dniu 22 czerwca w Starym Lubotyniu. Stan bezpieczeństwa na tym terenie omówił p.o Naczelnika Wydziału Prewencji Pan podkom. Tomasz Krajewski. W debacie uczestniczył Wójt Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski oraz I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mariusz Okulus.

Podczas debaty omówiono stan bezpieczeństwa w gminach. Ponadto zaprezentowano sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rodzaj zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców gmin. Debabty były również okazją do zaprezentowania aplikacji Moja Komenda dzięki której bez problemu każdy może odnaleźć adres jednostki oraz dzielnicowego. W każdej z debat uczestniczyli dzielnicowi danej gminy. Obecność dzielnicowych na debatach miała za zadanie przybliżyć mieszkańcom  zadania jakie pełni w podległym rejonie.

W trakcie debat poruszano problemy lokalnych społeczności. Każda z uwag była skrupulatnie zapisana, aby w najbliższym czasie policjanci mieli możliwość odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony