Aktualności

Uroczysty apel z okazji Święta Policji

Data publikacji 26.07.2023

Dziś przed południem w OMEDZE przy ul. Trębickiego odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Święta Policji z udziałem zaproszonych gości.

Policjanci i pracownicy ostrowskiej komendy obchodzili dziś 104 rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł.insp. Krzysztofa Szymańskiego w asyście I Z-cy podinsp. Dariusza Bednarczyka oraz delegacji - przedstawicieli lokalnego samorządu i służb mundurowych przed obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie znajdującym się przy ostrowskiej komendzie. Następnie zaproszeni goście wraz  z kadrą kierowniczą, policjantami, policjantkami i pracownikami ostrowskiej komendy uczestniczyli w Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Kapelana Marka Grudę.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości zebrali się w OMEDZE przy ul Trębickiego 10 gdzie odbył się uroczysty apel. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Pawła Grabowskiego Komendantowi mł.insp. Krzysztofowi Szymańskiemu. Następnie Komendant przywitał się ze sztandarem KPP w Ostrowi Mazowieckiej, było to pierwsze Święto Policji z udziałem pocztu sztandarowego. 

Wśród zaproszonych gości byli: W-ce Minister Sportu i Turystyki Pan Arkadiusz Czartoryski, Poseł RP Pan Daniel Milewski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek z Z-cą Panem Józefem Rostkowskim, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda, Pan Bartłomiej Tomasz Pieńkowski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Robertem Krajewskim w zastępstwie za Pana Burmistrza , Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panowie Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski, Wójtowie Gmin z powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych Komendant MPSP w Ostrołęce mł.bryg. Tobiasz Fabiszewski, Komendant PPSP w Ostrowi Mazowieckiej st.bryg. Janusz Iwanowski, mł.insp Dariusz Brzezicki Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego, sierż. szt. Grzegorz Błędek Przewodniczący NSZZ KPP Ostrów Mazowiecka, Pani Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji, Pani Bożena Michalik Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji KPP Ostrów Mazowiecka, ppłk. Robert Grodziński Z-ca Dowódcy 22 WOK, mjr Andrzej Pawluczuk Dyrektor ZK w Przytułach Starych, por. Michał Hałys z 52 Batalionu Lekkiej Piechoty w Komorowie, por. Andrzej Piotrowski z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz przedstawiciele ostrowskich instytucji na codzień współpracujących z komendą. Po czym nastąpiło odczytanie i wręczenie rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne. Rozkazy o awansach wręczył mł.insp Krzysztof Szymański w towarzystwie Z-cy podinsp. Dariusza Bednarczyka. Łącznie w tym roku awansowało 39 osób.

Podczas uroczystości pracownicy służby cywilnej z ostrowskiej komendy odebrali rozkazy o nagrodach z rąk Komendanta mł.insp Krzysztofa Szymańskiego. Następnie Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji wręczyła Odznakę Honorową mł.insp Krzysztofowi Szymańskiemu oraz Odznaki Srebrne Paniom Bożenie Michalik, Monice Jastrzębskiej i Joannie Harasim. Odznaka Honorowa  przyznawana jest przez Kapitułę Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w Warszawie osobom niebędącym członkiem Związku, a wyróżniającym się wkładem we współpracę z Organizacją oraz aktywnie wspierające działania NSZZ PP.  Natomiast Odznaki Srebrne przyznawane są przez Kapitułę Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w Warszawie osobom będącym członkiem NSZZ Pracowników Policji za aktywne rozwijanie działalności statutowej oraz długi staż związkowy.Oba odznaczenia są wysokiej rangi.

Od kilku lat Starosta Powiatu Ostrowskiego podczas Święta Policji wręcza nagrody" Policjantki i Policjanta Roku". W tym roku tytuł policjantki 2023r. zdobyła nadkom. Iwona Kędzierska natomiast Policjanta 2023r. mł.asp Grzegorz Kusmierczyk. Ostatnim elementem uroczystego apelu było wręczenie odznaczeń PRO Masovia przyznawanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Odznaczenia z rąk Panów Mirosława Augustyniaka, Marcina Grabowskiego i Krzysztofa Winiarskiego odebrali I Z-ca KPP w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Dariusz Bednarczyk, Ks. Kapelan Marek Gruda, Pani Anna Parys pełnomocnik Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, asp.szt Dariusz Kosewski – dyżurny ostrowskiej komendy, asp Marzena Laczkowska – oficer prasowy ostrowskiej komendy.

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

asp. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony