Aktualności

TEPJ czyli Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy

Data publikacji 10.08.2023

7 sierpnia tego roku weszły w życie przepisy wprowadzające Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy (TEPJ). Tą kwestię reguluje Ustawa z dn. 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.poz. 1234) nowelizując Ustawę z dn.5.01.2011r. o kierujących pojazdami, Ustawę z dn. 20.06.1997. Prawo o ruchu Drogowym oraz Kodeks Wykroczeń.

TEPJ - Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy ma formę wyłącznie dokumentu elektronicznego i stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorią AM, A1,A2, A, B1, B, B+E lub T na terytorium Polski.

Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy jest automatycznie generowane w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Kierowców (CEK). Dokument jest generowany gdy informacja o pozytywnym zakończeniu egzaminu państwowego zostanie przekazana przez egzaminatora do informacji CEK za pomocą systemu teleinformatycznego WORD. Ta sama informacja służy aktualizacji profilu kandydata na kierowcę, udostępnianego organowi wydającemu prawo jazdy.

Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy potwierdza uprawnienia do dnia odbioru "tradycyjnego" prawa jazdy, przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Gdy w tym samym czasie kierowca uzyskał kolejne uprawnienia w zakresie wskazanych wyżej kategorii prawa jazdy, generowane jest nowe TEPJ. Obejmuje wszystkie uzyskane w tym czasie uprawnienia i jest również ważne przez 30 dni od dnia uzyskania ostatniego uprawnienia.

Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy jest dostępne za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Uprawnienie do kierowania pojazdami potwierdzone TEPJ w zasadzie jest trwałe, więc po upływie jego okresu ważności, nie następuje utrata uprawnienia. Należy jednak pamiętać, że gdy kierowca po upływie tego okresu będzie kierował autem a nie odbierze tradycyjnego dokumentu prawa jazdy będzie odpowiadał za wykroczenie z art 95§ 2 Kodeksu Wykroczeń - Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

TEPJ podlega takim samym podstawom prawnym co do zatrzymania jak tradycyjne prawo jazdy.

źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf

asp. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony