Aktualności

Nie miał uprawnień, mimo to kierował autem

Data publikacji 03.11.2023

Po nowelizacji przepisów kodeksu wykroczeń osoby, które pomimo braku uprawnień decydują się na kierowanie autem muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Obecnie to wykroczenie kończy się postępowaniem sądowym.

Wczoraj po południu policjanci ruchu drogowego patrolowali teren Ostrowi Mazowieckiej. Na ul. B. Prusa zatrzymali do kontroli drogowej citroena. Za kierownicą auta siedział 58-latek z powiatu ostrowskiego. W trakcie kontroli podczas sprawdzenia w policyjnych bazach danych widniał zapis o braku uprawnień. W związku z powyższym policjanci przygotowali dokumentację, która jest podstawą do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie.

Przypominamy, że zgodnie z art 94 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1.
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
 
§ 1a.
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,
podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.
 
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
 
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
 
 
 
asp. Marzena Laczkowska
Powrót na górę strony