Uroczyste obchody Święta Policji - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Święta Policji

21 lipca ostrowscy funkcjonariusze obchodzili 98 rocznicę powstania Policji w rocznicę przyjęcia ustawy o powołaniu Policji Państwowej, uchwalonej 24 lipca 1919r. przez Sejm II Rzeczypospolitej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 złożeniem przez Komendanta Powiatowego Policji i I-Z-cy oraz delegacji kwiatów przed pomnikiem pomordowanych policjantów przez NKWD podczas II wojny światowej. Następnie zaproszeni goście i policjanci wzięli udział we mszy świętej celebrowanej przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Jego Ekscelencję dr Tadeusza Bronakowskiego,ks. pałata dr Jana Okułę, ks. prałata płk Sławomira Niewęgłowskiego oraz ks Kapelana Marka Grudę w Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Św. Jozafata BM w Komorowie.

 

Następnie zaproszeni goście oraz funkcjonariusze przeszli do sali widowiskowej JW 3470 w Komorowie gdzie odbyła się uroczysta zbiórka.

Wśród zebranych gości byli m.in. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Jego Ekscelencja dr Tadeusz Bronakowski, ks. prałat dr Jan Okuła, ks prałat płk. Sławomir Niewęgłowski, kapelan ks. Marek Gruda, Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński z W-ce Starostą Pania Urszulą Wołosiewicz, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Jerzy Bauer z Z-cą Panem Zbigniewem Chrupkiem, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Winiarski, Pani Bożena Miazga reprezentująca Senatora Roberta Mamątowa, Prezes Sadu Rejonowego Pani Danuta Kwiatkowska, Prokurator Rejonowy Pan Andrzej Krystosiak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej Pan bryg mgr inż Janusz Iwanowski wraz z Z-cą Panem mł.bryg mgr inż. Leszkiem Falbowskim, Pan ppłk Jan Stryszko reprezentujący Dowódcę Garnizonu Ostrów Mazowiecka, Kierownik Dozymetrii i Chemii Składu Komorowo Pan ppłk Dariusz Marczyk, Kierownik Składu Komorowo Pan mjr Mariusz Sadlik, dyrektor I LO im. M.Kopernika Pan Waldemar Bartosik, p.o Dyrektora Muzeum Dom Rodziny Pileckich Pani Dorota Socik, Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego Pan Stanisław Grzelak, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek, Wójt Gminy Andrzejewo Pan Michał Rutkowski, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pan Józef Rostkowski, przedstawiciele rad powiatu, miasta i gmin,

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP w Ostrowi Mazowieckiej Pana mł.asp. Marcina Cichowskiego, W-ce Przewodniczącego Pana asp.szt. Marka Brzuskiego, Sekretarza Pana asp. szt. Karola Żacha, Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Ostrowi Mazowieckiej Pana Kazimierza Kuleszę, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna Pana Hieronima Pakulskiego wraz z małżonką, rodziny funkcjonariuszy i emerytowanych policjantów.

Po meldunku złożonym przez dowódcę uroczystości Pana podkom. Tomasza Krajewskiego, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji Pan nadkom. Mirosław Olszewski. W swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za wytrwałą służbę dzięki której ostrowska komenda zajmuje I miejsce w garnizonie. Nastepnie złożył życzenia dalszych sukcesów w służbie i satysfakcji z jej pełnienia.

 

Momentem na który czekali funkcjonariusze było wręczenie aktów mianowań. W tym roku awanse na wyższe stopnie otrzymało 52 funkcjonariuszy.

Komendant Główny Policji mianował podinspektorem Policji:

nadkom. Mirosława Olszewskiego

 

Komendant Główny Policji mianował młodszym inspektorem Policji:

podinsp. Mariusza Okulusa

 

Komendant Wojewódzki Policji mianował komisarzem Policji:

nadkom. Tomasza Krajewskiego

 

Komendant Wojewódzki Policji mianował aspirantem sztabowym Policji:

 

st.asp. Pawła Grabowskiego

st.asp. Wojciecha Suchtę

 

Starszym Aspirantem Policji:

 

asp. Mariusza Filipka

asp. Dariusza Kosewskiego

asp. Marcina Uścińskiego

 

Aspirantem Policji:

 

mł.asp. Krzysztofa Adamskiego

mł.asp. Marka Kaczmarczyka

mł.asp. Pawła Kiempistego

mł.asp. Mariusza Parta

 

Młodszym Aspirantem Policji:

 

sierż.szt. Rafała Dębka

sierż.szt. Piotra Frąckiewicza

sierż.szt. Łukasza Grabowskiego

sierż.szt. Sylwestra Morawskiego

sierż. szt. Barbarę Niedźwiedzik

sierż. szt. Artura Pawlaka

sierż, szt. Grzegorza Radomskiego

sierż. szt. Piotr Sobieskiego

 

Sierżantem Sztabowym Policji:

 

st.sierż. Milenę Kułę

st.sierż. Annę Legacką

st.sierż. Krzysztofa Parzycha

st.sierż. Huberta Rogalskiego

st.sierż. Krzysztofa Suchcickiego

st.sierż. Piotra Tyla

st.sierż. Magdalenę Wojciechowską

 

Starszym Sierżantem Policji:

 

sierż. Grzegorza Błędka

sierż. Magdalenę Dobosz

sierż. Dorotę Domurad

sierż. Marcina Jelińskiego

sierż. Huberta Kozika

sierż. Grzegorza Kuśmierczyka

sierż. Dawida Magdaleńskiego

sierż. Krzysztofa Niedźwiedzkiego

sierż. Sylwestra Wyrzykowskiego

sierż. Dorotę Różańską

sierż. Kamila Rupacza

 

Sierżantem Policji:

 

st.post. Krzysztofa Ambroziaka

st.post. Łukasza Cichowicza

st.post. Monikę Kaczyńską

st.post. Renatę Modzelewską

st.post. Sylwestra Winczewskiego

post. Pawła Maliszewskiego

 

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej mianował:

 

Starszym Posterunkowym Policji:

 

post. Artura Antoniaka

post. Marcina Głowackiego

post. Rafała Kuśpiela

post. Bogumiła Legackiego

post. Tomasza Lendzioszka

post. Michała Mierzejewskiego

post. Mateusza Skowronka

post. Łukasza Stemplewskiego

 

Podczas odbywających się tego samego dnia obchodów Święta Policji w KMP w Ostrołęce odznaczono :

- Medalem Srebrnym za Dłogoletnią Służbę Z-cę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Pana asp.szt. Roberta Siudka,

- Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę Inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Panią Bożenę Michalik

 

Na uroczystości w KMP w Ostrołęce wręczono również odznaczenia „Zasłużony Policjant”

- Złotą Odznakę odebrał Naczelnik Wydziału Kryminalnego Pan podkom. Paweł Wróblewski

- Złotą Odznaką w najbliższym czasie odznaczony zostanie również Komendant Powiatowy Policji Pan nadkom. Mirosław Olszewski,

- Brązową Odznakę odebrał Pan asp. Marek Stepnowski

 

Brązowym Medalem Za zasługi dla Policji odznaczono podczas ostrołęckich uroczystości Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Pana Jerzego Bauera i Wójta Gminy Małkinia Górna Panią Bożenę Kordek.

 

Natomiast podczas ostrowskich uroczystości wręczono Złotą Odznakę Honorową Panu asp. szt. Markowi Brzuskiemu oraz Medale 25-lecia NSZZP :

- Panu Zbigniewowi Kamińskiemu

- Panu Waldemarowi Brzostkowi,

- Panu nadkom. Tomaszowi Krajewskiemu

- Panu asp. szt. Markowi Brzostkowi

 

Podczas uroczystości wręczono również nagrody dla zwycięzców konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej na „Policjantkę” i Policjanta” roku 2017. Tytuł Policjantki Roku 2016 zdobyła st.sierż. Kinga Dawidczyk, tytuł Policjanta Roku 2017 otrzymał asp. Marek Kaczmarczyk.

Uroczystości zakończyły się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony