Aktualności

Spotkania z młodzieżą nt. naboru do służby w Policji

Data publikacji 15.03.2024

Przedstawiciele ostrowskiej komendy odwiedzili uczniów szkół średnich aby przedstawić im zasady naboru do służby w Policji.

W tym tygodniu przedstawicielki ostrowskiej komendy ( z Zespołu Kadr i Szkolenia) wraz z policjantami/tkami odwiedzali uczniów szkół średnich z powiatu. Podczas spotkań z młodzieżą udzielalno informacji nt. procedury naboru do służby w Policji od momentu złożenia dokumentów, poprzez testy sprawnościowe, lekarskie, psychologiczne na kursie podstawowoym kończąc. Następnie omawiano poszczególne piony służby w Policji oraz kursy specjalistyczne na które kierowani są policjanci. Dodatkowo omawiano zasady ruchu drogowego oraz zjawisko handlu ludźmi.

Spotkania odbyły się w CKR w Starym Lubiejewie, ZS im. S.Staszica w Małkini Górnej, ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Zs nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, LO im. M.Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - WZÓR
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) - DRUKkwestionariusz osobowy przykładowo wypełniony
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru dowód osobisty.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Osoby zainteresowane służbą w Policji zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 do KPP w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. płk.K Piłata 12 ( Zespół Kadr i Szkolenia)

asp. Marzena Laczkowska

 

 

Powrót na górę strony