Aktualności

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - PRZEKAŻ INFORMACJE O ZAGROŻENIACH W TWOJEJ OKOLICY

Data publikacji 05.01.2021

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie daje każdemu obywatelowi możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Pobranie aplikacji na telefon umożliwia korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w sposób praktycznie nieograniczony. Naniesienie zagrożenia będzie możliwe w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Zachęcamy do pobrania KMZB na swój telefon i korzystania z tej formy kontaktu z Policją. Sposób ten, w obecnej sytuacji epidemicznej, jest w 100% bezpieczny, gdyż nie wymaga osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani kontaktu z innymi osobami. Podkreślić należy, że policjanci odpowiedzialni za funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bez względu na występujące zagrożenie spowodowane COVID-19, podejmują nieprzerwanie działania, zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa ludzi m.in. reagując na wskazane na mapie zagrożenia.

W ciągu kilku lat Mapa zagrożeń ewaluowała, dostosowując zarówno kategorie zagrożeń, jak i funkcjonalności aplikacji do oczekiwań użytkowników i pojawiających się nowych, dotychczas niezdiagnozowanych zagrożeń.

Wśród dostępnych do wyboru kategorii zagrożeń mieszkańcy naszego regionu najczęściej zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie i zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt. W przypadku potwierdzenia uzyskanej poprzez KMZB informacji, policjanci podejmowali interwencje i odpowiednie działania, celem eliminacji zagrożenia.

Dziękując za wszystkie przekazane zgłoszenia skutkujące poprawą bezpieczeństwa i świadczące o współodpowiedzialności użytkowników Mapy zagrożeń za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi, zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania. https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Przypominamy, że w pilnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Policji  należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym  pod numerami alarmowymi 997 lub 112.

 

Powrót na górę strony