Aktualności

Odprawa roczna w płońskiej komendzie

Data publikacji 25.01.2023

W Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku odbyła się odprawa roczna, podsumowująca wyniki pracy płońskich funkcjonariuszy za rok 2022 r. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz podmiotów współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku odbyła się roczna odprawa służbowa, podsumowująca efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2022 roku. W spotkaniu udział wzięli:  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Piotr Janik, Komendant Powiatowy Policji w Płońsku insp. Jarosław Brzozowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku mł. insp. Stanisław Dybowki, Starosta Powiatu Płońskiego Elżbieta Wiśniewska, Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik, Prokurator Rejonowy w Płońsku Ewa Ambroziak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Janusz Majewski, Komendant Straży Miejskiej Bogdan Lewandowski oraz policjanci i pracownicy policji.

Rozpoczynający odprawę Komendant Powiatowy Policji w Płońsku insp. Jarosław Brzozowski serdecznie przywitał zaproszonych gości. Omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu płońskiego w minionym, 2022 roku, a także wyzwania, z jakimi mierzyć sie będą funcjonariusze w roku bieżącym.  Szef płońskich policjantów podziękował zebranym za ich zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkanów powiatu, a przedstawicielom samorządu oraz podmiotów wpółpracujących dodatkowo za nieocenione wsparcie.

Następnie naczelnicy poszczególnych wydziałów: Kryminalnego, Ruchu Drogowego oraz Prewencji przedstawili wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy w minionym roku. Są one nadal na bardzo wysokim poziomie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, rozpoczynając swoją wypowiedź, podziękował funkcjonariuszom płońskiej komendy za ich zaangażowanie i pracę w minionym roku, którą ocenił w sposób pozytywny oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2023 rok. Podkreślił trudną rolę policjantów jaką przyszło im pełnić w czasie zwiaznym z pandemią, jak również sytuacją na Ukrainie.

Głos zabrali następnie: Starosta Elżbieta Wiśniewska, Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik,  Prokurator Rejonowy Ewa Ambroziak i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Janusz Majewski. Wszyscy dziękowali policjantom za dotychczasową wzorową współpracę, zaangażowanie, pomoc, a przede wszystkim za ciężką i sumienną pracę.

 

PODSUMOWANIE 2022 ROKU W LICZBACH

Ubiegły rok był dla płońskich policjantów bardzo pracowity. W ciągu 12 miesięcy mundurowi przeprowadzili 11 403 różnego rodzaju interwencje i zatrzymali w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 605 osób.Średni czas reakcji na zdarzenia w przypadku interwencji pilnych wyniósł niecałe 10 minut, natomiast w przypadku interwencji zwykłych nieco ponad 15 min.


W ubiegłym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku prowadzonych było 2128 postępowań w sprawach o wykroczenie. Dzielnicowi sporządzili 27 237 wywiadów i ustaleń dotyczących osób ubiegających się o pozwolenie na broń, czy też pobytu obcokrajowców na terenie Polski. Sporządzonych zostało 199 Niebieskich Kart. Policjanci wydali 18 nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przeprowadzonych zostało 1531 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami naszego powiatu.


W 2022 roku funkcjonariusze zabezpieczali 46 różnego rodzaju wydarzeń i imprez, również o charakterze masowym, cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu płońskiego, a także przyjezdnych. Policjanci wykonali również 15 patroli zabezpieczających przejazd uczestników meczów piłki nożnej.


2022 rok, to także obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to sprawdza się, jako dobry komunikator między społecznością lokalną a policjantami. W minionym roku otrzymaliśmy za jej pośrednictwem 489 zgłoszeń dotyczących najbardziej uciążliwych wykroczeń, w tym przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, aktów wandalizmu, niewłaściwej infrastruktury, czy też spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Z tej liczby funkcjonariusze potwierdzili i wyeliminowali 274 zagrożenia.


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,  podległego komisariatu i posterunków policji prowadzili poszukiwania 49 osób na podstawie zawiadomienia o zaginięciu. Zatrzymali 65 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia i 21 na podstawie listów gończych.


W 2022 roku wszczęto 1702 postępowania przygotowawcze. Wykryto 744 przestępstwa kryminalne, 50 narkotykowych i 563 gospodarczych. We wszystkich kategoriach przestępstw odnotowano wzrost wykrywalności w porównaniu z 2021 r. Wykrywalność ogólna w 2022 roku wyniosła 76,2% . W tym czasie policjanci zatrzymali 376 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.


W 2022 roku płońscy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Na poczet kar i roszczeń, kryminalni zabezpieczyli mienie o wartości ponad 1 mln 340 tys. zł.  
W ubiegłym roku na terenie powiatu płońskiego doszło do 716 zdarzeń drogowych, w tym 41 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 40 zostało rannych. To ogółem o 168 zdarzeń mniej niż w 2021 roku, mniej o 23 wypadki i mniej o 45 osób rannych. Niestety w 2022 roku na drogach powiatu płońskiego zginęły o 3 osoby więcej, niż rok wcześniej.


Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w ciągu 12 miesięcy 18 241 kontroli pojazdów. Ujawnili 16 294 różnego rodzaju wykroczeń i nałożyli 12 452 mandatów karnych.   
Funkcjonariusze zatrzymali 152 prawa jazdy w związku z przekroczeniem przez kierowców dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h oraz 933 dowody rejestracyjne. Ujawnionych zostało 293 kierujących bez uprawnień, co skutkowało skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu.


Ogółem w ubiegłym roku płońscy policjanci zatrzymali 154 osoby kierujące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a na trzeźwość przebadali ponad 25 865 osób kierujących pojazdami.

kom. Kinga Drężek-Zmysłowska

 

 

Powrót na górę strony