Aktualności

Poruszając się hulajnogą elektryczną pamiętajmy o bezpieczeństwie. Poważne zdarzenie z udziałem 11-latka

Data publikacji 23.05.2024

Wczoraj w Płońsku doszło do groźnego zdarzenia z udziałem 11-latka. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec stracił nad nią panowanie i przewrócił się, uderzając głową o chodnik. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Przy okazji tego zdarzenia, policjanci apelują, aby użytkownicy zapoznali się z przepisami dotyczącymi poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Piękna majowa aura i zbliżający się okres wakacji sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Nikogo już nie dziwi widok osób przemieszczających się na hulajnogach elektrycznych, które popularne są szczególnie w miastach. Czy aby na pewno użytkownicy hulajnóg wiedzą jak i gdzie mogą się na nich poruszać? Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Wczoraj po godz. 16:00 dyżurny płońskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem 11-latka, do którego doszło w Płońsku na ul. Grunwaldzkiej.  Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że chłopiec kierując hulajnogą elektryczną poruszał się po chodniku. W pewnym momencie stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, uderzając głową o chodnik. Z obrażeniami ciała został przewieziony karetką pogotowia do szpitala.  

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna to - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,


Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Użytkownik hulajnogi obowiązany jest do pozostawienia jej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku jest możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnoga elektryczna może zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 500 zł.
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 50 zł.
 • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 50-100 zł.
Powrót na górę strony