Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

insp. Jarosław Brzozowski

Służbę w Policji pełni od 1994 roku.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Od początku kariery jest związany z pionem prewencyjnym.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku,
 • od 08.01.2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Płońsku.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

mł. INSP. STANISŁAW DYBOWSKI

Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. .

Od początku karery zawodowej związany jest z pionem kryminalnym.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w  Płońsku,
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,
 • od 07.02.2022r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku,

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant"
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

(czynny w godz. 8:00 - 16:00)
tel. 47 703 35 11
fax. 47 703 35 38

 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

przyjmuje Interesantów  w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 oraz czwartek w godz. 15.00 – 16.00
Powrót na górę strony