Kontakt do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Data publikacji 29.11.2016

Komenda powiatowa policji w płońsku

ul. 1-GO MAJA 3,
09-100 PŁOŃSK

 

Oficer Dyżurny
telefony: 997 lub 112

oraz
47 703 35 00
47 703 35 50
fax: 47 703 32 48

 

Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

kppplonsk@ra.policja.gov.pl

 

Telefon zaufania KWP z/s w Radomiu bezpłatna infolinia   0800 191 902

Powrót na górę strony