Dane kontaktowe

Data publikacji 30.11.2016

Komenda powiatowa policji w płońsku

ul. 1-GO MAJA 3,
09-100 PŁOŃSK

 

Oficer Dyżurny
telefony: 997 lub 112

oraz
47 70 335 00
47 70 335 50
fax: 47 70 332 48

Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

kppplonsk@ra.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

mł. insp. Stanisław Dybowski
 

 I ZASTĘPCA KomendantA PowiatowEGO Policji w Płońsku

kom. Adam Maliński
 
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku (czynny w godz. 8:00 - 16:00)
tel. 47 70 335 11
fax. 47 70 335 38

 
Komendant Powiatowy Policji w Płońsku
przyjmuje Interesantów  w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 oraz czwartek w godz. 15.00 – 16.00

 

 


 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

WYDZIAŁ PREWENCJI 

Naczelnik Wydziału Prewencji  - kom. Robert Murański

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - kom. Daniel Matuszyński
sekretariat      tel. 47 70 335 28

       


WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - kom. Mariusz Żochowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - asp.szt. Marcin Pierścieniak
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - kom. Maciej Kowalewski
sekretariat    tel. 47 70 335 31

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCJĄ

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - podkom. Paweł MAŁECKI

sekretariat    tel. 47 70 335 96

WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Ruchu Drogowego - podkom. Katarzyna ORŁOWSKA
 
Zastępca Naczelnika Ruchu Drogowego - kom. Paweł WUDARCZYK
sekretariat    tel. 47 70 335 41

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PŁOŃSKU

kom.  Kinga Drężek-Zmysłowska
tel. 47 70 335 30

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

tel. 47 70 335 37 

ZESPÓŁ  DS. KADR I SZKOLENIA

tel. 47 70 335 12
 
Powrót na górę strony