Dostępność KPP w Sochaczewie

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

Data publikacji 06.09.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie wykonuje na obszarze swojego działania zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komenda Powiatowa Policji  w Sochaczewie realizuje swoje zadania na obszarze miasta Sochaczew i w siedmiu gminach powiatu sochaczewskiego: gminie Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Iłów, Młodzieszyn, Brochów i Rybno. Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie jest przełożonym policjantów na terenie miasta i gmin powiatu sochaczewskiego. Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie podlegją cztery posterunki Policji mieszczące się w Iłowie, Teresinie, Nowej Suchej i Młodzieszynie.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie znajduje się przy ul. 1 Maja 10 w Sochaczewie. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami. 

Powrót na górę strony