Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej

Data publikacji 02.12.2016

"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - to nazwa otwartej w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie garnizonu mazowieckiego Policji.

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Należy pamiętać, aby zakres informacji przesyłanych na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ” – niezależnie od przekazywanego materiału filmowego – obejmował następujące dane:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy),

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny),

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego).

Przesłanie powyższych danych wraz z nagraniem,  jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego. Stąd też, w toku prowadzonych czynności może zaistnieć konieczność protokolarnego przesłuchania osoby zgłaszającej w charakterze świadka w celu skutecznego pociągnięcia sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

Filmy należy przesyłać na adres: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania KWP zs. w Radomiu, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji.


Wykaz adresów w komendach wojewódzkich Policji:

Miasto Warszawa

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

województwo dolnośląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

województwo kujawsko-pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

województwo łódzkie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

województwo lubelskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

województwo lubuskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

województwo małopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

województwo opolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

problemdrogowy@op.policja.gov.pl

województwo podkarpackie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

województwo podlaskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

stopagresjidrogowje.kwp@bk.policja.gov.pl

województwo pomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

województwo śląskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

województwo świętokrzyskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

województwo warmińsko-mazurskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

województwo wielkopolskie

Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

województwo zachodniopomorskie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Powrót na górę strony