Punkty karne

Sprawdzenie punktów karnych

Data publikacji 11.05.2020

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi sytemu CEPiK2.0 — gdzie możesz uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Wejdź na stronę Ministerstwa Cyfryzacji - obywatel.gov.pl
Zalogujesz się i informacja o twoich punktach karnych wyświetli się od razu. Możesz ją pobrać w formacie PDF i wydrukować — jeśli chcesz. Taki wydruk ma charakter informacyjny — nie jest to dokument urzędowy. Jeśli potrzebujesz urzędowego zaświadczenia o punktach karnych, dostaniesz je w komisariacie policji.
 
Udzielanie informacji o wpisach punktów karnych do ewidencji kierowców w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie .

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców. Co jednak ważne, informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji, która posiada odpowiednie możliwości techniczne.
W Komendzie Powiatowej Policji  w Sochaczewie informacje ustną lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców można uzyskać :
 
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10:00 do 12:00
 
Należy zgłosić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Informację ustną można uzyskać bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej telefonicznie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej czy faksu. Obsługą interesantów w tym zakresie zajmują się pracownicy Zespołu Informatyki KPP w Sochaczewie.

ZAŚWIADCZENIA o wpisach do ewidencji kierowców wydawane są w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie . Warunkiem jego wydania jest dokonanie wpłaty przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych w kasie :

numer konta Gmina Miasto Sochaczew:

Gmina Miasto Sochaczew

ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

nr konta 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020

Bank SpółdzielczyNie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie podania, natomiast składając to podanie osoba zainteresowana zobowiązana jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych z tytułu: wydania zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Dowód wpłaty pozostawiony będzie w aktach sprawy.

 
 PUNKTY KARNE
 
Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierowców wynosi 24. Po jego przekroczeniu sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, który dodatkowo kierowany jest na testy psychologiczne. Dla kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż 1 rok dopuszczalny limit to 20 punktów. Po jego przekroczeniu kierowany jest wniosek o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. W sytuacji, kiedy jeszcze nie przekroczyliśmy limitu punktów karnych, ale jest ich na tyle dużo, że istnieje takie zagrożenie, możemy je zredukować. W takim celu należy na własny koszt odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dzięki szkoleniu liczba punktów zmniejsza się o 6, które odejmowane są wg kolejności popełnionych wykroczeń drogowych od najstarszego. Ponadto osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną lub pisemną informację dotyczącą ilości posiadanych przez nią punktów karnych. W takim celu należy zgłosić się do jednostki Policji i okazać dokument potwierdzający tożsamość. Informacja w formie pisemnej jest odpłatna. Na ten temat informacje nie są udzielane telefonicznie.

 

Poniżej wniosek o zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

 

Pliki do pobrania

  • 153.69 KB
Powrót na górę strony