Aktualności

Inauguracja "Gminnej Akademii Seniora"

Data publikacji 12.05.2022

Wczoraj rozpoczęliśmy cykl zajęć w ramach projektu „ Gminna Akademia Seniora”.To wspólne przedsięwzięcie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Gminy Siedlce, adresowany do seniorów z terenu Gminy Siedlce. Ma na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie.

Wczoraj (11.05) w Klubie Seniora w Stoku Lackim I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, mł.insp. Dariusz Dudek oraz Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski zainaugurowali akcję społeczną pod nazwą „Gminna Akademia Seniora”.

Celem projektu jest edukacja osób starszych w zakresie aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem seniorów w domu oraz w przestrzeni publicznej, zapobieganie wyłudzeniom środków finansowych oraz oszustwom dokonywanym na osobach starszych ale także zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Siedlce w wieku 60+ na temat szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Projekt zrealizowany zostanie w cyklu  warsztatów edukacyjno-informacyjno-kulturowych adresowanych do seniorów na terenie Gminy Siedlce. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali także: Bank Pekao S.A - Oddział w Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Siedlcach oraz Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dla uczestników przewidziano konkursy obejmujące zagadnienia przekazywane w ramach warsztatów. Podsumowanie akcji nastąpi w trakcie Gminnego Dnia Seniora organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie.

Autor: nadkom.Agnieszka Świerczewska

Powrót na górę strony